Medicin

ELLAONE 30 mg tabl, kalvopääll 1 fol

ellaOne är ett p-piller avsett att förhindra graviditet efter oskyddat samlag eller om du har misslyckats
med din preventivmetod. ellaOne fungerar inte om du redan är gravid.

Dosering:
Behandlingen består av en tablett som ska tas oralt så snart som möjligt och inte senare än 120 timmar (5 dygn) efter oskyddat samlag eller efter misslyckad preventivmedelsanvändning.
Tabletten kan användas när som helst under menstruationscykeln.
Vid kräkning inom tre timmar efter intaget av tabletten bör en ny tablett tas.
Om en kvinnas menstruation är försenad, eller om det finns symtom på graviditet, skall
graviditet uteslutas innan tabletten ges.

Ingredienser och sammansättning:
Varje tablett innehåller 30 mg ulipristalacetat.
Tablettkärna: laktosmonohydrat, povidon, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat
Filmdragering: poly(vinylalkohol) (E1203), makrogol (E1521), talk (E553b), titandioxid (E171), polysorbat 80 (E433), järnoxid gul (E172), kaliumaluminiumsilikat (E555).

Bör observeras:
Efter at
Aktiv ingrediens:
ulipristaaliasetaatti
Paketstorlek:
1 fol
Marknadsförare:
Perrigo Suomi Oy
Köpa detta läkemedel kräver ytterligare råd från apotekaren. Apoteket kommer att kontakta dig baserat på ditt konto telefonnummer.
Detta läkemedel är inte lämpligt för alla. Se till att du inte har några komplikationer med detta läkemedel.
Produkten är inte tillgänglig för tillfället
26,40 €
Behandlingen består av en tablett som ska tas oralt så snart som möjligt och inte senare än 120 timmar (5 dygn) efter oskyddat samlag eller efter misslyckad preventivmedelsanvändning.
Tabletten kan användas när som helst under menstruationscykeln.
Vid kräkning inom tre timmar efter intaget av tabletten bör en ny tablett tas.
Om en kvinnas menstruation är försenad, eller om det finns symtom på graviditet, skall
graviditet uteslutas innan tabletten ges.
30mg ulipristalacetat
Efter att du tagit tabletten är det normalt att din nästa menstruation är några dagar försenad.
Men om din menstruation är mer än 7 dagar försenad, om den är ovanligt sparsam eller riklig, om du upplever symtom såsom smärta i buken (magen), ömhet i brösten, kräkningar eller illamående, kan du vara gravid. Du bör omgående göra ett graviditetstest. Om du är gravid, är det viktigt att du konsulterar din läkare.
Tala med apotekspersonal eller läkare innan du tar detta läkemedel om du lider av svår astma eller svår leversjukdom, eller om du har tagit andra läkemedel under de senaste fyra veckorna. Innehåller laktos. Detta läkemedel avbryter inte en pågående graviditet. Tala med läkare om du tror att du kan vara gravid. Amning rekommenderas inte under en vecka efter intag av detta läkemedel. En pålitlig preventivmetod skall användas fram till nästa menstruation.
Mer om akutpreventivmedel
Ju fortare du tar akutpreventivmedlet, desto större är chansen att du undviker en graviditet.
Akutpreventivmedlet kommer inte att påverka din fertilitet.
Akutpreventivmedlet kan fördröja ägglossningen inom en given menstruationscykel, men det kommer inte att hindra dig från att bli gravid om du har oskyddat samlag igen. Efter att du tagit akutpreventivmedlet och fram till din nästa menstruation bör du använda kondom varje gång du har samlag
Mer om regelbundna preventivmetoder
Om du har tagit akutpreventivmedlet och du inte använder en regelbunden preventivmetod (eller inte har en
preventivmetod som passar dig), bör du vända dig till din läkare eller barnmorska för rådgivning.
Illamående, smärtor eller obehag i buken (magen), kräkningar, humörsvängningar, huvudvärk, yrsel, muskelsmärtor, ryggont, smärtsamma menstruationer, smärtor i bäckenet, ömhet i brösten, trötthet. Se bipacksedeln.
ellaOne är ett preventivmedel som används för att förhindra att en graviditet utvecklas. Om du redan är gravid avbryts inte den pågående graviditeten.
Om du tar detta läkemedel medan du ammar ditt barn, ska du inte amma under en vecka efter att du har tagit detta läkemedel. Under denna tid rekommenderas att du använder en bröstpump för att hålla igång mjölkproduktionen, men att du kastar bort mjölken.
Rumstemperatur (+15C - +25C)