Medicin

MALTOFER 50 mg/ml tipat, liuos 30 ml

Maltofer används för att behandla och förebygga järnbristanemi och latent järnbristanemi. Maltofers verksamma ämne är trevärt järn (järn(III)hydroxidpolymaltoskomplex).

Användningsändamål:
Maltofers verksamma ämne är trevärt järn (järn(III)hydroxidpolymaltoskomplex). Trevärt järn upptas till skillnad från andra järngrupper bäst i samband med måltid. Eftersom måltider inte begränsar användningen är medicinen lätt att använda. Maltofer används för att behandla och förebygga järnbristanemi och latent järnbristanemi.

Dosering:
En noggrann viktbaserad doseringstabell finns i bipacksedeln
Dygnsdosen kan delas upp i flera doser eller tas som engångsdos i samband med måltid eller omedelbart efter måltid
Maltofer droppar kan blandas i frukt- eller grönsakssafter eller i barnmatsburkar


Bör observeras:
Maltofer kan färga avföringen mörkare, men det har ingen klinisk betydelse
Dosering och behandlingstid beror på svårighetsgrad och järnbriststadium
Ifall du har andra sjukdomar eller allergier
Aktiv ingrediens:
RAUTA(III)HYDROKSIDIPOLYMALTOOSIKOMPLEKSI
Paketstorlek:
30 ml
Marknadsförare:
Vifor Pharma Nordiska AB
Produkten är inte tillgänglig för tillfället
21,37 €
Maltofers verksamma ämne är trevärt järn (järn(III)hydroxidpolymaltoskomplex). Trevärt järn upptas till skillnad från andra järngrupper bäst i samband med måltid. Eftersom måltider inte begränsar användningen är medicinen lätt att använda. Maltofer används för att behandla och förebygga järnbristanemi och latent järnbristanemi.
En noggrann viktbaserad doseringstabell finns i bipacksedeln
Dygnsdosen kan delas upp i flera doser eller tas som engångsdos i samband med måltid eller omedelbart efter måltid
Maltofer droppar kan blandas i frukt- eller grönsakssafter eller i barnmatsburkar
50mg/ml järn(III)hydroxidpolymaltoskomplex
Maltofer kan färga avföringen mörkare, men det har ingen klinisk betydelse
Dosering och behandlingstid beror på svårighetsgrad och järnbriststadium
Ifall du har andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
Preparatet orsakar inga kända vanliga biverkningar
Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
Det är inte troligt att användning av Maltofer under graviditet eller amning skulle orsaka biverkningar hos barnet
Diskutera med läkare innan du använder Maltofer under graviditet eller amning
Rumstemperatur (+15C - +25C)