Medicin

MIRRIX VET 11,5 % oraalipasta (annosruisku)3 g

Mirrix vet maskmedel för katt är en oralpasta som ges via munnen åt katten. Preparatet används för behandling av spol- och hakmaskinfektioner i tarmen hos katter (Toxocara cati, Toxascaris leonina och Ancylostoma spp). En spruta med 2 g medicin räcker till en katt som väger 4 kg och 3 g medicin räcker till behandling av en katt som väger 6 kg.

Användningsändamål:
Mirrix vet maskmedel för katt är en oralpasta som ges via munnen åt katten. Preparatet används för behandling av spol- och hakmaskinfektioner i tarmen hos katter (Toxocara cati, Toxascaris leonina och Ancylostoma spp). En spruta med 2 g medicin räcker till en katt som väger 4 kg och 3 g medicin räcker till behandling av en katt som väger 6 kg.

Dosering:
58 mg pyrantelembonat motsvarande 20 mg/g pyrantel per kg
Dos: 1 sträck per kg kroppsvikt (vilket motsvarar 0,5 g pasta = 58 mg pyrantelembonat)
En struta med 2 g innehåll räcker till en katt som väger 4 kg
En struta med 3 g innehåll räcker till en katt som väger 6 kg


Bör
Aktiv ingrediens:
PYRANTEELIEMBONAATTI
Paketstorlek:
3 g
Marknadsförare:
Zoetis Finland Oy
Produkten finns på lager
12,13 €
Mirrix vet maskmedel för katt är en oralpasta som ges via munnen åt katten. Preparatet används för behandling av spol- och hakmaskinfektioner i tarmen hos katter (Toxocara cati, Toxascaris leonina och Ancylostoma spp). En spruta med 2 g medicin räcker till en katt som väger 4 kg och 3 g medicin räcker till behandling av en katt som väger 6 kg.
58 mg pyrantelembonat motsvarande 20 mg/g pyrantel per kg
Dos: 1 sträck per kg kroppsvikt (vilket motsvarar 0,5 g pasta = 58 mg pyrantelembonat)
En struta med 2 g innehåll räcker till en katt som väger 4 kg
En struta med 3 g innehåll räcker till en katt som väger 6 kg
115.00mg/g Pyrantel embonate
Vid administrering direkt i munnen införes doseringssprutans pip mot bakre delen av kattens tunga och önskad dos pasta doseras genom att trycka på sprutans kolv
Dosen kan också blandas i mat men då är det viktigt att se till att mängden mat inte är större än den matportion som katten normalt äter på en gång
Avmaskningsprogram: Honkatter behandlas 2, 4, 6, 8 och 10 veckor efter födseln tillsammans med ungarna.
Kattungar behandlas i 2 veckors ålder och därefter varannan vecka upp till 10 veckors ålder.
Nödvändigheten av avmaskning för vuxna katter ska alltid övervägas med tanke på kattens levnadsvanor, symtom, resultat från avföringsprov samt zoonosrisker som eventuellt är förknippade med infestationer
Då maskinfektionen observeras, rekommenderas samtidig behandling av alla katter som lever i samma familj
Man bör också överväga åtgärder för att förhindra smitta från omgivningen och katternas återinsjuknande
Biverkningar är sällsynta
Kan användas under dräktighet och lactation
Biverkningar har i allmänhet inte konstaterats/rapporterats i försök med större dos än den rekommenderade dosen
En dräktig honkatt ska avmaskas ca 2 veckor efter löptiden
Både honkatten och ungarna avmaskas samtidigt 2, 4, 6, 8 och 10 veckor efter födseln
Rumstemperatur (+15C - +25C)