Prescription medicine

SIRTURO 100 mg tabl 188 kpl

Estää M. tuberculosis -bakteerin ATP-syntaasi -entsyymiä, jota bakteeri tarvitsee energian tuottamiseen. Bakteeri kuolee, kun se ei voi tuottaa energiaa.
Aktiv ingrediens:
bedakiliinifumaraatti
Medicine Method of Effect:

Estää M. tuberculosis -bakteerin ATP-syntaasi -entsyymiä, jota bakteeri tarvitsee energian tuottamiseen. Bakteeri kuolee, kun se ei voi tuottaa energiaa.

Ändamål:

Keuhkotuberkuloosin hoito yhdessä muiden lääkkeiden kanssa, kun tavanomaista lääkeyhdistelmää ei voida käyttää monilääkeresistenssin tai sivuvaikutusten vuoksi.

Paketstorlek:
188 kpl
Marknadsförare:
Janssen-Cilag Oy
25 716,04 €
Check Kela-compensation
100mg bedakilinfumarat
Rumstemperatur (+15C - +25C)